Melby Station

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Melby Station

 • Plannummer

  1.O5

 • Plandistrikt

  Melby

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Station med tilhørende jernbaneanlæg, parkering og grønne områder

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Trafikanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget