Evetofte

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Evetofte

 • Plannummer

  1.L2

 • Plandistrikt

  Melby

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  1000

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landsbyområde

 • Status

  Kladde til vedtaget