Skovfogedlodden

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skovfogedlodden

 • Plannummer

  5.B1

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Min. grundstørrelse

  150

 • Områdets anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse og anlæg skal harmonere med landskabet, skoven og den omgivende bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget