Rekreativ område ved Carlsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Rekreativ område ved Carlsvej

 • Plannummer

  5.O1

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område, spejdehytter

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse og anlæg må kun opføres i et begrænset omfang og placeres i områdets vestligste del og ikke længere øst end 35 meter fra Carlsvej. Bebyggelse og anlægs placering skal indpasses i landskabet under særlige hensyn til terræn, skovbrynet og landskabsstrækkene i øvrigt. Den ubebyggede del af området skal primært henligge som åben græsslette.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Nærrekreativt område

 • Status

  Kladde til vedtaget