Magleblik Idrætsanlæg

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Magleblik Idrætsanlæg

 • Plannummer

  5.O4

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Idrætsanlæg, idrætshaller, grønne områder, parkeringspladser

 • Bebyggelsens omfang

  Eksisterende terrænforhold og beplantning skal bevares i størst muligt omfang. Området skal afskærmes mod Hillerødvej af et beplantningsbælte. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget