Krudttårnsbakken

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Krudttårnsbakken

 • Plannummer

  5.B6

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligområde, etageboliger og daginstitution

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen og øvrige anlæg skal tilpasses terrænet og omgivelserne. Bebyggelsen skal have et åbent præg. Der skal sikres offentlig adgang til Bakkestien. Udsigtspunkter skal forblive offentlige tilgængelige ved anlæg af stier. Der skal tages særligt hensyn til overgangen mellem bebyggelsen med tilhørende anlæg og skrænten mod vest.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Vedtaget