Karlsgavevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Karlsgavevej

 • Plannummer

  5.B4

 • Plandistrikt

  Magleblik

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligområde, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets karakter af landsby med skift mellem længe- og gavlhuse og bebyggelsens karakter i øvrigt skal fastholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget