Lynæs

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lynæs

 • Plannummer

  9.B18

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Området er det oprindelige Lynæs og indeholder dels området med de mange fi skerhuse og dels landsbygaden med karakteristiske bygninger. Området er udpeget som kulturmiljø. Ved fortætning, skal der udarbejdes lokalplan ved nyopførelse af mere end 2 boliger. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende miljø og bebyggelse både for så vidt angår bygningernes placering, udseende og materialer. For grunde mellem 200 og 700 m2 kan der bygges op til 40 %

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget