Lynæs Fort

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lynæs Fort

 • Plannummer

  9.R9

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Rekreative formål, se bemærkninger

 • Bebyggelsens omfang

  Området omfatter et fredet kystfort og er udpeget som kystkile. Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer. Eksisterende bygninger kan anvendes til boliger, offentlig og privat service f.eks. kursussted.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Kladde til vedtaget