Høje Tøpholm

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Høje Tøpholm

 • Plannummer

  9.B3

 • Plandistrikt

  Lynæs

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, etageboliger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal sikres en klar afgrænsning mellem byggeriet og landskabet. Der skal sikres offentlig adgang til grønne arealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Etageboligbebyggelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Kladde til vedtaget