Unholtvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Unholtvej

 • Plannummer

  6.B2

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  1000

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Området har særlige naturværdier, og der skal tages hensyn til dem. I naboskel må kun hegnes med levende hegn. Faste hegn må kun opstilles som læhegn internt på grundene, for eksempel omkring en terrasse. Den dominerende beplantning skal bestå af arter, der er naturligt hjemmehørende i området eller som kan finde naturligt indpas. Materialer, der anvendes til byggeri og andre anlæg, skal primært være af naturmaterialer såsom træ, skiffer, teglsten, granit og lignende. Stål, glaskonstruktioner, beton og lignende må kun anvendes som sekundære materialer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Vedtaget