Søgård Idrætsanlæg

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Søgård Idrætsanlæg

 • Plannummer

  6.O1

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Idrætsområde, boldbaner, grønne randområder samt tilhørende faciliteter

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Eksisterende beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal afskærmes mod omgivelserne med et beplantningsbælte, der i videst muligt omfang tager hensyn til det fredede naboareal. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget