Søbakken

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Søbakken

 • Plannummer

  6.L2

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Der kan opføres enkelte nye boliger, men kun som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Der skal tages særligt hensyn til det omgivende landskab.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landsbyområde

 • Status

  Kladde til vedtaget