Kregme Syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kregme Syd

 • Plannummer

  6.B5

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelses placering og strukturering skal tilpasses landskabet og omgivelserne. Ny bebyggelse må godt gøre brug af moderne og visionær arkitektur samt tage udgangspunkt i bæredygtighed. Der skal etableres et separat stisystem i området, hvor Kregme Kirkesti kan indgå. Stisystemet skal sikre god adgang til det åbne land, Roskilde Fjord, bus og tog. Ved planlægning af tæt-lav bebyggelse skal der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg. Et mindre delområde kan overføres til byzone ved lokalplanlægning - resten er byzone. Der går højspændingsanlæg gennem området, hvilket kan medføre begrænsninger omkring disse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone og landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget