Kregme Lokalcenter

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kregme Lokalcenter

 • Plannummer

  6.B7

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Lokalcenter med daglig- og udvalgsvarebutikker, restauranter og servicecenter

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoarealet må ikke være større end 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for andre butikker ? eksklusivt areal til personalefaciliteter. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 1.500 m². Der må maksimalt være en dagligvarebutik med et areal på over 250 m² i området.

 • Særlige bestemmelser

  3.3,3.6,6.1,6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Lokalcenter

 • Status

  Kladde til vedtaget