Kregme Gamle Landsby

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kregme Gamle Landsby

 • Plannummer

  6.B6

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, kirke, kirkegård med tilhørende anlæg og bygninger, håndværksprægede erhverv

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets karakter som gammel kirkelandsby skal bevares. Det betyder blandt andet, at bebyggelsen skal have karakter af enfamilieboliger, der ligger ud til vejen og orienter sig mod vejen eller hinanden. Beplantningen skal understøtte landsbypræget med enkeltstående træer og lavere beplantning med hjemmehørende arter. Samspillet mellem bygninger, anlæg og det åbne land skal sikres, herunder udsigten over Arresø fra Hillerødvej. Der går højspændingsanlæg gennem området, hvilket kan medføre begrænsninger omkring disse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget