Fuglsang Ridecenter

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fuglsang Ridecenter

 • Plannummer

  6.O5

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Rideskole med tilhørende faciliteter og bolig

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Eksisterende terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal afskærmes af et beplantningsbælte. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget