Brederød ved Lillesø

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Brederød ved Lillesø

 • Plannummer

  6.B8

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af tæt-lav i de eksisterende bygninger fra 1954 - dem med røde tage samt rekreative formål.

 • Bebyggelsens omfang

  Ændringerne i bebyggelsen skal tage hensyn til det åbne landskab rundt om. Randbeplantningen skal bevares eller udskiftes med ny, der får tilsvarende karakter og højde. Der kan maksimalt indrettes 30 boliger i delområde A + de. 2 eksisterende funktionærboliger i rammeområdet (matr.nr. 4k og 4i), delområde B. De enkelte boliger skal være på mindst 80 m2. Alle arealer til kørsel og parkering af motorkøretøjer skal befæstes og regnvand ledes bort.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Vedtaget