Auderød

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Auderød

 • Plannummer

  6.L1

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt. Landsbyens afgrænsning skal fastholdes, dog kan der opføres enkelte nye boliger, men det kan kun ske som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Området skal fastholdes i landzone. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landsbyområde

 • Status

  Kladde til vedtaget