Sydmolen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Sydmolen

 • Plannummer

  8.E12

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, havenrelateret erhverv

 • Bebyggelsens omfang

  Skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der kan etableres faste anlæg til et sand- og grusdepot.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget