Storebjerg

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Storebjerg

 • Plannummer

  8.R11

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Feriehuse og rekreativt område

 • Bebyggelsens omfang

  Ved en ændret anvendelse skal en del af området bevares til rekreativt formål, og der skal være stiforbindelser gennem området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  5.1, 5.4, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget