Spodsbjerg Børneinstitution

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Spodsbjerg Børneinstitution

 • Plannummer

  8.O2

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Institutionsformål og andre offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang

  Ophører anvendelsen til børneinstitution, kan området anvendes til boligformål i henhold til ramme 8.B3 og 8.B6.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Daginstitutioner

 • Status

  Kladde til vedtaget