Skansevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skansevej

 • Plannummer

  8.B5

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Boliger i to etager med vandret lejlighedsskel kan indrettes i eksisterende ejendomme, der muliggør dette. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Området er vigtigt, da det rummer en del gamle og for Hundested karakteristiske huse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget