Opfyld i havnebassin

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Opfyld i havnebassin

 • Plannummer

  8.B9

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Boligformål uden boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området kan anvendes til café, klublokaler, restaurant, liberalt erhverv. Ved byggeri skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i centerområder kunne overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget