Øst for Nørregade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Øst for Nørregade

 • Plannummer

  8.C8

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til bolig, kulturelle og offentlige formål og privat service som fx træningscenter, café, restaurant, hotel og liberale erhverv. Nyt byggeri skal opføres som byhuse i 1½ etage med saddeltag.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget