Nørregade vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade vest

 • Plannummer

  8.C7

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til boligformål, kulturelle formål , liberale erhverv og erhverv, der kan indpasses uden gener for boligområdet. Ny bebyggelse skal opføres som enkeltstående huse. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget