Nørregade syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade syd

 • Plannummer

  8.C9

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, bymidte

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til detailhandel, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger, dog må høje kældre og stueetager i ejendomme langs Nørregade nord for Rolighedsvej/Færgepassagen ikke anvendes til boliger. På østsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke oversigte 12 meter. På vestsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsen skal placeres med facaden langs Nørregade, og indenfor 10 meter fra skel. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden, at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget