Nørregade Nord

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade Nord

 • Plannummer

  8.C11

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, bymidte

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Langs Nørregade, Nordre Beddingsvej, Strandvejen og de tilstødende pladser må høje kældre og stueetagen ikke anvendes til boliger. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker. Langs med Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke overstige 12 meter. Bebyggelsen skal placeres langs Nørregade indenfor 10 meter fra skel. På arealerne bag ved Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget