Nørregade boliger

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade boliger

 • Plannummer

  8.B35

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal anvendes til boligformål. Området kan i begrænset omfang anvendes til offentlige formål, liberale erhverv, fællesanlæg og grønne områder samt område til lokal håndtering af regnvand (LAR-projekter). Områdets primære karakter af boligområde må ikke ændres. Ny bebyggelse skal opføres som enkeltstående huse. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget