Midtermolen, kulturhavnen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Midtermolen, kulturhavnen

 • Plannummer

  8.E14

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Havnerelaterede erhvervsformål, kulturelle formål

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til erhvervsformål, offentlige formål, kulturelle formål, privat service som café, restaurant og lignede turisme rettede aktiviteter. I forbindelse med produktionsvirksomheder kan der indrettes mindre butikker til salg af egne producerede varer. Bruttoetagearealet for ovennævnte butikker må maksimalt være 100 m2. Bygningernes grundareal må kun dække 45% af ejendommens areal uanset bebyggelsesprocenten.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget