Hundested Station

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hundested Station

 • Plannummer

  8.O9

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Områdets anvendelse

  Jernbanestation, se bemærkninger

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til offentlige formål såsom jernbanestation, sporarealer, opstillings- og serviceringsspor, turistinformation, foreninger, rekreative formål, stationsforplads og vej. Der kan kun opføres enkelte mindre bygninger i området. Der skal udlægges et areal til en stiforbindelse langs banen syd for stationen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Trafikanlæg

 • Status

  Kladde til vedtaget