Havlit

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Havlit

 • Plannummer

  8.O3

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Institutionsformål, ældrecenter og andre offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang

  Ophører anvendelsen som institution, kan området anvendes til boligformål i henhold til ramme 8.B3 (parcelhuse), eller 8.B4 (parcelhuse) eller 8.B23 (tæt-lav boliger).

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Daginstitutioner

  Døgninstitutioner

 • Status

  Kladde til vedtaget