Detailhandel vest for Strandvejen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Detailhandel vest for Strandvejen

 • Plannummer

  8.C12

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, bymidte

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv, kulturelle formål og offentlige formål. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der afsættes areal til udendørs marked/salgsareal. Skilte skal indpasses i bymiljøet. Nybyggeri langs Nordre Beddingsvej skal placeres således, at der bliver en tydelig forbindelse mellem byen/Nørregade og havnen. Ved nybyggeri langs Nordre Beddingsvej skal byggeriet placeres med gavlen ud mod Nordre Beddingsvej og byggeriet skal opføres som smalle længebygninger, med en maksimal bredde på 10 meter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget