Boliger på havnen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Boliger ved Havnegade nord

 • Plannummer

  8.C14

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, boliger, se bemærkninger

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til boligformål - herunder boliger uden bopælspligt, kulturelle formål, offentlige formål og privat service som café, restaurant, hotel, kunsthåndværkere, værksteder, gallerier/udstilling og liberale erhverv. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. Stueetagerne skal anvendes til cafeer, gallerier, værksteder og lignende. Der kan også indrettes parkeringspladser i stueetage i den del af bygningerne, der vender væk fra kajområdet. Der skal sikres et bredt offentlig areal mellem byggeri og kajen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det godtgøres, at de gældende miljøkrav kan overholdes, herunder afstand til jernbanen. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget