Boliger på havnen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Boliger på havnen

 • Plannummer

  8.C13

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, boliger, se bemærkninger

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til boligformål ? herunder boliger uden bopælspligt - kulturelle formål, offentlige formål og privat service som café, restaurant, hotel, kunsthåndværkere, værksteder, gallerier/udstilling og liberale erhverv. Der skal sikres et bredt offentlig areal mellem byggeri og kajen, og det skal sikres, at området foran byggeriet er offentligt tilgængeligt uden private terrasser og lignende. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det godtgøres, at de gældende miljøkrav kan overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget