Bogbinderivej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bogbinderivej

 • Plannummer

  8.E16

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, pladskrævende varer

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ?tilladelsesliste? og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Nye anvendelser skal overholde ?Vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling og ændret arealanvendelse, bilag 1, "Tilladelseslisten".

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget