Bibliotek, kulturhus og boliger

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bibliotek, kulturhus og boliger

 • Plannummer

  8.O7

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Bibliotek, kulturhus, institutionsformål, undervisning, liberale erhverv, restaurationsformål, mindre produktionsvirksomheder uden oplag, boliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ?tilladelsesliste?. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afløb.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  • Bebyggelsesprocent

   50%

  • Max. antal etager

   1.5

  • Bebyggelsesprocent

   70%

  • Max. antal etager

   3

  Kontor- og serviceerhverv

 • Status

  Kladde til vedtaget