Arktisk Center

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Arktisk Center

 • Plannummer

  8.O10

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Kulturelle formål

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til kulturelle formål som eksempelvis museumsformål, udstillinger, undervisning tilknyttet museet, privat service som café, restaurant og lignende. I forbindelse med en lokalplan for et arktisk center skal afklares hvordan færgedriften til Rørvig kan fortsættes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Kulturelle institutioner

 • Status

  Kladde til vedtaget