Valseværksgade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Valseværksgade

 • Plannummer

  4.C6

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  400

 • Områdets anvendelse

  Centerformå og kunstnerværksteder

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal opføres med symmetriske saddeltage og have karakter af længehuse eller gavlhuse. Bebyggelsen skal fremhæve karakteren af tæt ældre bybebyggelse med høje og lave ejendomme lagt i et karakteristisk mønster. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være større end 300 m².

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget