Tværvej Vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Tværvej Vest

 • Plannummer

  4.B28

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, etagebebyggelse

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres beplantningsbælte og støjafskærmning mod nord og vest af hensyn til det tilgrænsende erhvervsområde. Der skal etableres en offentlig sti mellem Tværvej og Åsebro. Der kan udstykkes i ejerlejligheder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Kladde til vedtaget