Torvet ved Gjethuset og hotellet

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Torvet ved Gjethuset og hotellet

 • Plannummer

  4.C12

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og kunstnerværksteder

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner - gælder dog ikke ejendomme med adresse til Torvegade. Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være over 500 m². Der skal sikres den bedst mulige sammenhæng mellem Torvet og Nørregade gennem anvendelsen af de grønne områder herimellem. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af Frederiksværks mest markante historiske bygninger og byens gamle torv. Ny bebyggelse og funktioner i området skal respektere disse bygninger og deres samspil med byrummet i øvrigt, herunder pladsdannelserne og vigtige akser som disse er synlige i. Forbindelsen til kanalen er et vigtigt element i denne del af byen Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget