Torvet ved biblioteket

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Torvet ved biblioteket

 • Plannummer

  4.C11

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for andre butikker og funktioner. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Vedtaget