Torvegade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Torvegade

 • Plannummer

  4.B19

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, etageboliger, restauranter samt butikker

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal have en bymæssig karakter og bygge på temaet fra Torvet med pladser omgivet af højere bygninger, om end skaleret. Ny bebyggelse skal skabe en afslutning af Torvet mod øst. Bebyggelse skal opføres med symmetrisk saddeltag. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for andre butikker og funktioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget