Tømmerpladsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Tømmerpladsvej

 • Plannummer

  4.B18

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med etagebyggeri i maksimalt 2 etager og vandret lejlighedsskel

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres et beplantningsbælte langs banearealerne og erhvervsområderne mod nord og vest

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget