Strandvejen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Strandvejen

 • Plannummer

  4.B24

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Ny bebyggelse skal have samme gamle karakter som de eksisterende ældre villaer og skal opføres i teglsten.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget