Stationen og Jernbanegade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Stationen og Jernbanegade

 • Plannummer

  4.C16

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner - gælder dog ikke øst for Jernbanegade og Strandvejen samt ejendomme med adresse til Classensgade. Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være over 500 m².

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget