Stålvalseværkerne

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Stålvalseværkerne

 • Plannummer

  4.E5

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  1200

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål og industri

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bygges over 11,5 meter, hvis det er en produktionsmæssig nødvendighed. Landzonearealerne, der er opfyld, kan overføres til byzone gennem en lokalplanlægning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Ikke registreret