Stålvalseværkerne

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Stålvalseværkerne

 • Plannummer

  4.E5

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  1200

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål og industri

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bygges over 11,5 meter, hvis det er en produktionsmæssig nødvendighed. Landzonearealerne, der er opfyld, kan overføres til byzone gennem en lokalplanlægning. Der går højspændingsanlæg gennem området, hvilket kan medføre begrænsninger omkring disse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget