Nordmolen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Slaggemolen

 • Plannummer

  4.R5

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Offentligt tilgængeligt grønt område

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal være arealer til stier langs molen og til en bro over kanalen til lystbådehavnen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  5.2, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Aflyst