Skjoldborg

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skjoldborg

 • Plannummer

  4.C8

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og kunstnerværksteder

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal udformes som et rekreativt grønt område med oplevelser og aktiviteter, der henvender sig til folk i alle aldre. Gaderummets kvalitet skal være højt gennem valg og kreativt brug af belægninger, belysning, møblement og f.eks. kunst. I parken vest for Skjoldborg skal parkkarakteren fastholdes og være det bærende. Hele området skal også kunne fungere som en naturlig forbindelse mellem Nørregade og området vest for Peder Falsters Vej. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget