Pilevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Pilevej

 • Plannummer

  4.B7

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav boliger. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf. retningslinje 3.3.8

 • Bebyggelsens omfang

  Birkedommer Allé skal bevares som en allé. Syd for Birkedommer Allé kan der kun bygges tæt-lav bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget